Tilmeldte
17
Navn Bemærkning
Aage Jonasen Lise er med
Astrid Krüger
Carsten Mollerup Vibeke kommer også med
Finn Kilbak
Helle Stougård Og Per
Henrik Werner Hansen
Jens Sparsø Ute laver det der er brug for
Katrine Nielsen
Klaus Nielsen
Lis Jensen Christian og jeg vil gerne være med til at finde passende drikkevarer
Lisbeth Kjærulff-Jørgensen Karsten kommer også, og han vil gerne lave mad
Per Olsen
Peter Harding Olsen Og Marianne
Peter Skafte
Regitze Lindegaard Rønstrup Jeg vil gerne lave mad.
Torben Eriksen Gitte deltager også
Ute Pørksen