Gave til Bagsværd Roklub


Giv en pengegave til Bagsværd Roklub og et få fradrag her i 2023 på 17.000 (se mere her).

Dansk Forening for Rosport har en gavegiro, hvor privatpersoner og virksomheder kan donere et beløb til klubber under Dansk Forening for Rosport.

Gaver til BR vil hovedsageligt gå til nyt materiel. Rent praktisk doneres pengegave igennem DFfR (se mere her), ved at indbetale beløbet på DFfRs gavegiro: Reg. nr. 4180 Kontonr. 1552198 med oplysning om navn, adresse, personnummer og ønske om, at BR skal modtage donationen.

For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr., navn og adresse ved donationen. Ønsker du at BR får meddelelse om hvem indbetaler er udfyldes ”Oplys navn” i modtagerfeltet.

Virksomheder kan også donere et beløb – de skal oplyse deres cvr-nummer.


Klubben er meget taknemmelig for pengegaver.

Med en pengegave er du også med til at sikre, at Dansk Forening for Rosport kan bevare denne ordning med gavegiro. Med fastholdelse af ordningen kan klubber og forbund også modtage arvebeløb uden at betale arveafgift.


  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os